"אני שואל את עצמי למה אנשי עסקים קונים קבוצות"
איפה הכסף