"עוד לא ראיתי בקשה למעצר עם סעיפים כל כך מפורטים"
ספורט