האם הזכייה של 'טהרן' באמי הבינלאומי מוצדקת?
איריס קול