הממשלה אישרה את מינוי פרץ אף שנפסל ע"י הוועדה
אראל סג"ל