"ראבק, אין קווים אדומים בעולם?"
ינון מגל ובן כספית