"אחי לעולם לא ירגל, הוא רצה כסף קל"
בן כספית ואריה אלדד