האם יוקם נמל תעופה ישראלי פלסטיני?
ינון מגל ובן כספית