"נמצא את עצמנו אוסרים אנשים? זה לא נשמע לי ריאלי"
בן כספית ואריה אלדד