"גוררים בתי מלון לסגירה, והנזק - חצי מיליארד ש' בחודש"
איפה הכסף