"זו הספה של שרה - אנחנו לא מוכנים שמישהו ישב עליה"
ינון מגל ובן כספית