"ההורים צריכים לעשות את מלאכתם בתור מלווים"
זהבי עצבני