"האם שולחת נערה תמימה ומקבלת חזרה אישה שבורה"
איפה הכסף