"אז אין ביטחון, אין תשובות, וגם אין על מי לסמוך"
איפה הכסף