"השב"כ לא צריך להמשיך לאבטח את בני משפחת נתניהו"
ניסים משעל