"רוצחים יהודים כי ההסתה ברשות מטורפת - תתעוררו"
ינון מגל ובן כספית