"כנראה שתמיד היה לאסד נשק כימי"
ינון מגל ובן כספית