"הרבה יותר קל לבוא ולהצביע עלינו כאלימים"
בן כספית ואריה אלדד