אלימות מתנחלים? "מה שיש פה זה קמפיין מסודר"
אראל סג"ל