"השרים רוצים למצוא חן בעיני האזרחים, ולא לדאוג להם"
ניסים משעל