"העובדות מדברות, והטרור מרים ראש"
ינון מגל ובן כספית