"מעבר לכישרון ולהתמדה - צריך ביטחון"
אלבומי מופת - עם רז שכניק