"עוד לא קרה שאחרי שרוצחים יהודי הורסים לו את הבית"
ינון מגל ובן כספית