"הגולן הוא שטח סורי שנכבש ע"י ישראל"
ינון מגל ובן כספית