המאזין: "ענף התיירות פשוט הוזנח לחלוטין"
זהבי עצבני