לבת של בנט יש אומיקרון והוא יישאר בבידוד בבית
בן כספית ואריה אלדד