זליכה מגיב לשוחט: "הצלנו את המשק אחריו פעמיים"
ינון מגל ובן כספית