"איפה הכבוד של הבת שלי שנרצחה?"
ינון מגל ובן כספית