"עצם הדיבור על סגר, סתם מכניס אנשים ללחץ"
איפה הכסף