בן: "מפכ"ל לא מעורב בחקירות ראש ממשלה"
ינון מגל ובן כספית