"גולן בחר במילים לא נכונות שלא צריך להשתמש בהן"
בן כספית ואריה אלדד