"חשוב שגברים ישתפו על מעשים של גברים אחרים"
איריס קול