"רוגל פרסם את דבריו לפני ההלוויה - כמה אפשר להיות רע?"
ינון מגל ובן כספית