"העלייה במספר החולים הקשים, מטרידה מאוד"
איפה הכסף