המתלוננת נגד שחקן הכדורגל הבכיר משכה את תלונתה
ספורט