מגל: "אתם מפחדים כי אתם יודעים שביבי עוד יחזור"
ינון מגל ובן כספית