אריה אלדד מרוצה מרה"ע רמת גן, כרמל שאמה הכהן
בן כספית ואריה אלדד