"סוף סוף מבינים שגם העצמאים חלק בלתי נפרד מהחברה"
איפה הכסף