"אנחנו יכולים להיות כל הזמן שמחים אבל זה לא ככה"
איריס קול