"דווקא בפשטות של השחור לבן אנשים מצאו את עצמם"
איריס קול