ינון: "בנט, מכרת את הערכים שלך בשביל ג'וב"
ינון מגל ובן כספית