"המצב של המגפה הוא נתון - הממשלה לא אשמה"
זהבי עצבני