"היו הרבה ניסים ונפלאות שעשו עבור עם ישראל"
דידי לוקאלי