"אני לא זוכר פעילות כזאת של המשטרה"
בן כספית ואריה אלדד