"לא פשוט להיות הורים ותלמידים בימים אלה"
איפה הכסף