"הירוקים גדולים על הליגה הזאת בכמה מספרים"
גיא פלג