"אנו רוצים למשוך אוכלוסיות חדשות לפריפריה"
איפה הכסף