"המשטרה הצליחה לפענח את המקרה באמצעות טכנולוגיה מיוחדת"
סיון כהן וגדעון אוקו