"ינון, בורות, טיפשות וגזענות לא עושים לך כבוד"
ינון מגל ובן כספית