"כשדיווחתי, ראש היחידה החליטה לסגור את התיק"
אראל סג"ל