"הימנים רואים רק את עצמם, השמאלנים יודעים שיש עוד צד"
זהבי עצבני